VIŠE OD 25 GODINA U BIH

Četvrt stoljeća zajedno mijenjamo živote djece i mladih nabolje!

Thumb

Do sada su naše intervencije obuhvatile više od jedne trećine populacije u BiH. Djeca i porodice prepoznali su i prihvatili naš pristup i zajedno nastavljamo raditi na zaštiti i uklanjanju nasilja nad djecom; poboljšanju obrazovnih uslova i razvijanju ključnih životnih vještina, razvijanju ekonomskih mogućnosti i priskrbljivanju sredstava za život za ranjive porodice, kao i unaprijeđenju sigurnosti zajednica u BiH.

Mladih ljudi koje smo podržali se danas uspješno bave izgradnjom mira i međureligijskog dijaloga, medicinom, sportom, rade u osnovnom obrazovanju, policiji, IT kompanijama, na filmu i u pozorištu, vode omladinske organizacije, te ljudi koji su uz podršku naše organizacije osnovali male privatne firme te u tome istrajali.

VRIJEDNI PAŽNJE

Život bez nasilja

Nasilje, u različitim pojavnim oblicima, utiče na više od milijardu djece širom svijeta i dešava se svaki dan, u svakoj zemlji i svakoj zajednici i Bosna i Hercegovina nije iznimka. Život u nasilju djecu lišava dostojanstva, prava i potencijala, te utiče na njihovo zdravlje, razvoj i obrazovanje. Istovremeno, nasilje i njegove posljedice koštaju društvo jako mnogo time što usporavaju ekonomski razvoj, narušavaju ljudski i društveni kapital. Mi u World Vision-u vjerujemo da je svijet bez nasilja nad djecom moguć, te je sigurno i brižno okruženje za dijete ono za što se, sa svojim partnerima, svesrdno zalažemo.

Saznaj više
Djeca i mladi u Sarajevu protiv nasilja i zanemarivanja

U Sarajevo je jučer bilo fantastično. Vjerujemo da su djeca i mladi #VrijedniPaznje

Posted by Vrijedni pažnje on Četvrtak, 18. Oktobar 2018.

PODRUČJA DJELOVANJA

World Vision BiH radi u najranjivijim zajednicama, tamo gdje usred siromaštva, djeca sanjaju o boljoj budućnosti

  • Preko 75 000 djece je imalo direktnu korist od rada World Visiona u protekle 2 godine.
  • Preko 150 000 djece je imalo korist od naših projekata unaprijeđenja obrazovanja, vannastavnih aktivnosti i rada školskih sekcija, edukativne, kreativne i sportske radionice i takmičenja, sajmova dječijih ideja, debata i kampova.
  • World Vision je u saradnji sa UNICEF-om 2015. godine otvorio servis Kutak za djecu na Balkanskoj izbjegličkoj ruti i pružio usluge 50 000 ljudi.
  • U posljednjih 10 godina je skoro 30 000 porodica kroz programe ekonomskog osnaživanja dobilo različite poticaje za ostvarivanje prihoda.
  • Širom BiH, World Vision BiH je izgradio ili obnovio blizu 5000 porodičnih kuća u periodu od 1996. do 2007. godine.
Thumb

PRIJAVI NASILJE, ZLOUPOTREBU ILI NEPRAVILNOSTI

Pozivamo svakoga ko ima bilo kakvu zabrinutost ili saznanje, bilo vezano za ponašanje World Vision uposlenika, ili za nasilje prema djeci ili ranjivim grupama iz naših programskih područja, da podnese prijavu koristeći raspoložive mehanizme, a mi se obavezujemo da ćemo preduzeti odgovarajuće korake i pružiti vam povratnu informaciju o svojoj intervenciji.

Pozivamo vas da se upoznate sa Politikom o zaštiti djece i odraslih koja nas vodi u našem radu i kreiranju poslovnih odnosa.

Osoba zadužena za Zaštitu u našoj organizaciji je odgovorna da osigura adekvatnu realizaciju Politike o zaštiti na svim nivoima, kao i nesmetano funkcionisanje svih relevantnih mehanizama.

Svoje prijave možete podnijeti popunjavanjem obrasca za prijavu incidenta i slanjem istog na e-mail adresu mirela_borkovic@wvi.org, ili anonimno preko našeg upitnika za anonimnu prijavu. Imajte u vidu da je anonimno prijavljivanje za sada moguće samo na engleskom jeziku i da, u slučaju anonimne prijave, WV osoblje neće imati mogućnost informirati vas o potencijalnim poduzetim koracima.

Naše priče


Pregled aktivnosti po mjesecima

U želji da vam priblibližimo i slikovito prikažemo naše humanitarne i razvojne aktivnosti, na mjesečnom nivou pripremamo pregled najvažnjih. Pozivamo vas da se čitanjem ovog jednostavnog dokumenta upoznate sa našim radom.

Pogledaj sve aktivnosti