Thumb

Izgradnja mira i međureligijska saradnja

Partnerstvo sa crkvama i vjerskim zajednicama i osigurava dugoročnu održivost postignutih rezultata

Tokom više od četvrt vijeka, WV BiH  je kroz različite incijative gradio partnerske odnose sa sve četiri tradicionalne vjerske zajednice – katoličkom, pravoslavnom, muslimanskom i jevrejskom. Ova partnerstva su građena sa zvaničnim vjerskim institucijama na svim nivoima, nacionalnim ili lokalnim, kao i sa organizacijama koje su ove institucije osnovale ili podržavaju njihov rad – akademske zajednice, organizacije koje se zasnivaju na vjeri, neformalne grupe vjernika u zajednicama, itd.

Sa crkvama i vjerskim zajednicama sarađujemo kako bi,  putem njihove postojeće i široko rasprostranjene mreže, kao i aktivnog učešća crkava i vjerskih zajednica u životu zajednice, dosegli što veći broj stanovnika BiH, a posebno najranjivijih kategorija.

Štaviše, s obzirom na visoki procenat stanovništva BiH koji se izjašnjavaju kao vjernici i visok nivo povjerenja stanovništva u vjerske lidere, partnerstvo sa crkvama i vjerskim zajednicama i osigurava dugoročnu održivost postignutih rezultata.

Thumb

Međureligijski dijalog

30 000 djece i mladih su aktivno učestvovali u programima izgradnje mira i tolerancije

Od 2008. do 2015. godine, blizu 30 000 djece i mladih su aktivno učestvovali u programima izgradnje mira i tolerancije, kao i programima psiho-socijalne podrške i pomoći. 79 općina širom BiH je direktno učestvovalo u aktivnostima. U ovim aktivnostima su takođe učestvovali predstavnici institucija i organizacija koji rade sa djecom i za djecu iz 79 općina. Kroz aktivnosti vezane za međureligijski dijalog I izgradnju mira obučeni su mladi ljudi i predstavnici zajednica koji su i danas partneri naše organizacije i kroz svoje aktivnosti daju doprinos dobrobiti djece u zajednicama iz kojih dolaze.

Thumb

Zaštita djece kroz saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama

Predstavnici crkava i vjerskih zajednica upoznati su sa savremenim metodologijama zaštite djece

World Vision  BiH sarađuje sa crkvama i vjerskim zajednicama u cilju zaštite djece i podrške porodicama i zajednicama. Koristeći modele rada koje je World Vision razvio i testirao na globalnom nivou, potvrđujući na taj način njihovu učinkovitost, do sada smo djeci i mladima omogućili usvajanje životnih vještina neophodnih za ispunjenje potencijala svakog djeteta. Odrasle učesnike aktivnosti u zajednicama u kojima radimo podržali smo u harmoniziranju porodičnih odnosa i razvijanju roditeljskih kompetencija.  Predstavnicima crkava i vjerskih zajednica omogućili smo upoznavanje sa savremenim metodologijama zaštite djece, kao i uključivanje u naše aktivnosti sa ciljem zaustavljanja nasilja nad i među djecom, te promocije prava djece.

Ove aktivnosti uključivale su najosjetljivije kategorije djece i mladih, roditelje i staratelje, predstavnike zajednica i nevladinih organizacija, vjerske institucije i akademsku zajednicu.

Resursi

Edukativni materijali i priručnici

Materijali i priručnici, kreirani za potrebe projekata koje provodimo sa crkvama i vjerskim zajednicama našli su svoju upotrebnu vrijednost u radu naših partnera.