Thumb

Ekonomska održivost i razvoj

30 000 porodica dobilo je alate i sredstva za ostvarivanje prihoda

Naša predanost i motivacija za rad sa najugroženijom djecom učinili su World Vision BiH organizacijom čiji je rad sa djecom prepoznat u lokalnim zajednicama, lokalnim vlastima i organizacijama, kao i na nacionalnoj razini. Radeći s porodicama kako bi izašli iz začaranog kruga siromaštva, World Vision BiH pomagao je najugroženijim porodicama isporučujući poljoprivredni repro-materijal, stoku, plastenike, alate i  poljomehanizaciju u ruralnim područjima, te promovirao poduzetništvo i omogućio samozapošljavanje u polu-urbanim područjima. U posljednjih deset godina je skoro 30 000 porodica kroz programe ekonomskog osnaživanja dobilo različite poticaje za ostvarivanje prihoda i na taj način osigurale egzistenciju i dobrobit za svoju djecu.

Thumb

Podrška najranjivijim porodicama

Ekonomska sigurnost kao preduslov za stabilnu porodicu

Preduslov za stabilnu porodicu, kao sigurno i zdravo okruženje za dijete, jeste ekonomska sigurnost. Kroz različite aktivnosti, World Vision BiH doprinosi ekonomskom osnaživanju najranjivijih porodica širom BiH.

Priča: Tri porodice beru plodove svog teškog rada

Pčelar Dževad

Sa samo 19-godina Dževad je imao hrabrosti započeti vlastiti biznis #pčelarstvo #Olovo #mladi #poduzetnik

Posted by World Vision Bosna i Hercegovina on Četvrtak, 17. August 2017.

Prilike za mlade

Edukacija, finansijska podrška, uvezivanje sa lokalnim tržištem i institucijama

Naša vizija društva jednakih prilika za svu djecu i mlade ogleda se u podršci koju im pružamo kroz edukativne sesije, finansijsku podršku i uvezivanje sa lokalnim tržištem rada.

Oporavak i rehabilitacija

Rekonstrukcija 5000 porodičnih kuća

World Vision je 1994 uspostavio kancelariju u ratom razorenoj zemlji, kada se reskonstrukcija porušenih domova, škola i vrtića, te uspostavljanje infrastrukture samo nametnulo kao organizacijski prioritet.  Širom BiH, World Vision Bosne i Hercegovine je izgradio ili obnovio skoro 5000 porodičnih kuća u periodu od 1996. do 2007. godine.

Thumb