Naše priče

Kontakt

Za upite iz medija

Nejra Baltes - nejra_baltes@wvi.org

Za upite vezane za individualnu i korporativnu filantropiju

Alma Hukic-Muminovic - alma_muminovic@wvi.org

Za upite vezane za zaštitu djece

Nela Hukic - nela_hukic@wvi.org

Za upite vezane za ekonomsko osnaživanje i reagovanje na katastrofe

Sveto Djurdjevic - sveto_djurdjevic@wvi.org

Nacionalni ured - Sarajevo

Zvornička 9, Sarajevo
telefon: 033 660 426, fax: 033 652 403

Ured u Tuzli

Đorđa Mihajlovića 2, Vladičanski dvor, Tuzla
telefon: 035 204 627; fax: 035 254 628

Ured u Zenici

Masarikova 37, Zenica
telefon: 063 776 705

Ured u Banja Luci

Vidovdanska br. 8, 1 sprat, Lamela A Banja Luka
telefon: 063 694 128