Daruj i slavi

Daruj i slavi predstavlja novi način darivanja najranjivije djece u BiH. Ukoliko želite da svoj rođendan proslavite na malo drugačiji način, uz istovremeno darivanje i najranjivije djece, Daruj i slavi vam upravo to omogućava. Proces je veoma jednostavan – Pozovite svoje prijatelje, da umjesto kupovine poklona Vama za rođendan, daruju poklon najranjivijoj djeci Bosne i Hercegovine. Otvorite rođendansku kampanju i putem socijalnih medija, ili e-maila pozovite prijatelje da se uključe u vašu inicijativu i kupe poklon na worldvision.ba.


Kreiraj kampanju

Šta se događa sa Vašom donacijom?

  • Tvoji prijatelji će darovati za svrhu koju ti izabereš.
  • Na kraju tvoje rođendanske kampanje, primit ćeš izvještaj sa svim relevantnim informacijama o doniranim sredstvima i svjedočenjima djece koja su primila poklone. Informacije u izvještaju uključuju imena svih prijatelja koji su darovali za tebe, ukupan iznos prikupljenog novca i ukupan broj poklona koji će biti distribuiran ugroženoj djeci.
  • Nabavka i distribucija paketa će biti realizovana svakog drugog mjeseca, odnosno krajem januara, marta, maja, jula, septembra i novembra.
  • Dobiveni pokloni iz tvoje rođendanske kampanje će doći do djece u najbližem mjesecu koji slijedi nakon tvog rođendana.

Kako kreirati kampanju?

Slijedite nekoliko jednostavnih koraka, koji će vam pomoći da otvorite svoju rođendansku kampanju.


Započni svoju kampanju!

Kreiraj račun