Posao

Ljudske resurse naše organizacije vodi odjel People and Culture (Ljudi i kultura). Misija ovog odjela je podržati djelovanje World Visiona putem odabira i brige za naše najdragocjenije dobro – naše ljude. Pored uposlenika, mi našim dobrom smatramo i naše vrijednosti, uvjerenja i norme koje čine našu organizacijsku kulturu. Smatramo da su kapaciteti naših ljudi i poticajna organizacijska kultura presudni sastojci u stvaranju dodatne vrijednosti naše organizacije.

Naši uposlenici

Ako sebe vidite u poslu u kojem možete pomoći drugima, ako posjedujete osjetljivost za najugroženije, ako se osjećate spremni pružiti izvanredne napore kako bi poboljšali kvalitetu života ljudi u BiH i zajednica u kojima žive ako ste spremni surađivati ​​s drugima u postizanju zajedničkog cilja, a to je osnaženo za ljude i zajednice u BiH, tada bi WVI u BiH mogao biti pravo mjesto za rad za vas!

Naša kultura - #WeAreWorldVision

Naša organizacijska kultura odražava “Partnerstvo” ureda World Vision u gotovo 100 zemalja i više od 39 000 ljudi koji rade na jednoj viziji:

Naša vizija za svako dijete, život u svoj svojoj punoći.

Naša molitva za svako srce, volja da to učinimo.

Ovo partnerstvo World Vision osnovano je i ujedinjeno našim zajedničkim kršćanskim vrijednostima.

Nabavke i tenderi

Mogućnost World Visiona da poboljša život najranjivije djece se uveliko se oslanja na našu sposobnost da pružimo prijeko potrebne robe i usluge onima kojima služimo. Od presudne je važnosti da na efikasan, transparentan i održiv način nabavljamo odgovarajuću robu i usluge po najboljoj cijeni, pritom ne odustajući od kvaliteta robe i usluga. Efikasna, transparentna i održiva nabavka je princip kojim se vodimo u našem radu.

Supplier Code of Conduct