EN

Budi čuvar dječijih snova

Budućnost pripada onima koji vjeruju u svoje snove, a Vaša podrška može značiti razliku između ostvarenih i neostvarenih snova.

Mjesečna stipendija u iznosu 95 KM će djetetu omogućiti da zadovolji osnovne životne potrebe, te pohađa aktivnosti koje doprinose njegovom  razvoju u stabilnu ličnost.

Ko može postati Čuvar/Čuvarica?

  • Fizička lica,
  • Pravna lica
  • Pojedinci ili grupe građana koji od svog ličnog dohotka izdvajaju jedan dio od sume 95 KM koliko iznosi mjesečna uplata stipendije
  • Pojedinci koji su zainteresovani da djelimičnim stipendiranjem, budu čuvari dječijih snova. U ovom slučaju World Vision BiH udružuje stipendije većeg broja građana do iznosa mjesečne stipendije.

Svjesni ekonomske situacije u BiH, građanima nudimo da visinu mjesečne uplate odrede u skladu sa svojim mogućnostima, te nudimo opciju da više građana podržava jedno ranjivo dijete.

Takođe, u saradnji sa bankom čiji ste klijent možete otvoriti trajni nalog, donirati svaki mjesec isti iznos sredstava i na taj način osigurati pravovremenu podršku djetetu stipendisti.

Kompanije mogu izabrati mogućnost plaćanja polugodišnjih ili godišnjih stipendija.

Zauzvrat, mi ćemo vas redovno izvještavati o napretku djeteta, dijete kojem pomažete će i samo imati mogućnost da Vam uputi pisamce zahvalnosti, a uz posredstvo osoblja iz World Vision BiH, bit ćete u mogućnosti da upoznate dijete koje stipendirate. Čuvare dječijih snova ćemo obradovati sa svojim promotivnim materijalima kao mali znak pažnje ispred organizacije World Vision BiH.

 

Njihovi snovi trebaju Vašu podršku!

Donirajte svaki mjesec isti iznos sredstava (10,20, 30 KM ili neki drugi iznos) otvaranjem trajnog naloga u vašoj Banci.
Za sva dodatna pitanja, molimo da nas kontaktirate na mail marketing_bih@wvi.org