Thumb

Pandemija

Odgovor na COVID-19

U svjetlu globalne pandemije, korona virus drastično utiče na živote svih građana BiH, a posebno ugroženih kategorija stanovništva – najranjivije djece i njihovih porodica. U trenucima nesigurnosti, pojačanog fizičkog distanciranja i brojnih nepoznanica, ljubav i briga za druge imaju dvostruku važnost, vraćaju nam osjećaj bliskosti, zajedništva i nade.

Vaša donacija može osigurati jedan dan, jednu sedmicu ili duži period bez brige za jednu porodicu.

Pozivamo Vas da, u skladu sa Vašim mogućnostima, uplatite donaciju kako bi podržali naše kontinuirane napore da umanjimo poteškoće najranjivijim porodicama izazvane zdravstvenom krizom u BiH.

Doniraj

COVID-19

Hitni odgovor na krizu COVID-19

World Vision je samo nekoliko sati nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju COVID-19, pokrenuo hitni odgovor na ovu zdravstvenu krizu na globalnom nivou. Radeći sa limitiranim sredstvima preusmjerenim iz našeg redovnog programa, a na osnovu sveobuhvatne procjene potreba, World Vision BiH je u prve četiri sedmice odgovora na vanrednu situaciju distribuirao zaštitnu opremu i higijensko dezinfekcijska sredstva institucijama i servisima na prvoj liniji odbrane od pandemije, osnovne životne namirnice i higijenska sredstva za hiljadu porodica, obezbijedio tablete u cilju kontinuiranog praćenja nastave za najranjivije, te razvio informativne i edukacijske materijale u cilju prevencije daljeg širenja koronavirusa.