Opšti uslovi i odredbe

Korištenje ove stranice podrazumijeva prihvatanje dolje navedenih uslova i odredbi.

Za pravilno korištenje stranice, preporučujemo da pažljivo pročitate sve uslove i odredbe.

Slažete se i prihvaćate da bez prethodne obavijesti, možemo izbrisati ili dodati bilo kakve informacije na web stranicu ili obustaviti bilo koju aktivnost, bez prethodne obavijesti.

Vaše obaveze pri registraciji

Da biste koristili uslugu, saglasni ste da pružite istinske, tačne, trenutne i potpune informacije o sebi.

Sigurnost ličnih podataka

Lični podaci će se koristiti samo za navedenu svrhu ove stranice. Obavezujemo se da nećemo objavljivati i prodavati baze podataka koje sadrže informacije o ličnim podacima korisnika ove stranice.

Podaci o plaćanju karticom klijenta / korisnika / kupca neće biti dostupni World Vision Bosne i Hercegovine, niti će ih World Vision Bosna i Hercegovina čuvati.

Donacije napravljene na web stranici www.worldvision.ba realizuju se putem kartičnog plaćanja ili bankovnog prijenosa.

Vrijednost donacija je između 15 BAM i 95 BAM/donaciji, u zavisnosti od odabranog poklona/stipendije.

Donacije su jednokratne . Plaćanja donacija na www.worldvision.ba bit će izvršena putem elektronske platforme za plaćanje Raiffeisen e-pay.

Dokaz o izvršenoj usluzi

World Vision Bosna i Hercegovina se obavezuje izvršiti nabavu i distribuciju poklonjenih paketa od strane korisnika ove web stranice u skladu s efektivnom uplatom koja odgovara donaciji u roku od najviše 2 mjeseca od datuma plaćanja.

Dokaz o aktivnostima nabavke i distribucije može bit dostupan uplatiocu kad god to zahtijeva, uz podnošenje pisanog zahtjeva poslanog na mail marketing_bih@wvi.org.

Inicijator kampanje će primiti kompletan pisani izvještaj, kao i dokaz o distribuciji najkasnije na kraju drugog mjeseca implementacije kampanje.

Otkazivanje

Ukoliko je donator greškom izvršio uplatu na račun, i želi povrat doniranih sredstava, potrebno je da kontaktira World Vision Bosne i Hercegovine (na e-mail: marketing_bih@wvi.org) , dostavi zahtjev u roku od 10 dana te priloži relevantnu dokumentaciju u skladu sa zakonskim propisima ili da kontaktira Banku izdavaoca kartice.

Osoba (fizička ili pravna) koja pokrene procedure za povrat donacije, snosi sve troškove transfera sredstava i bankarske provizije koje nastanu tokom tih transakcija.

Autorska prava

Elementi web stranica – grafike, skripte, slike, programi, baze podataka – vlasništvo su World Visiona i zaštićeni su zakonom o autorskom pravu. Korištenje bilo kojeg od gore navedenih elemenata, bez saglasnosti World Vision Bosne i Hercegovine, je kažnjivo u skladu sa važećim zakonima.

Ograničenje odgovornosti

Prihvatanjem korištenja ove stranice izričito i implicitno, ste u saglasnosti sa sljedećim:

World Vision Bosna i Hercegovina je oslobođena odgovornosti bilo koje vrste, izražene direktno ili indirektno, koja može biti rezultat nesporazuma ili zloupotrebe informacija sadržanih u sadržaju ove web stranice.

Za sve dijelove stranica koje mogu uključivati stručna mišljenja ili komentare čitatelja, odgovornost za sadržaj njihovih mišljenja u potpunosti je odgovornost njihovog autora.

World Vision Bosna i Hercegovina zadržava pravo da ne objavi one stavove koji nisu u skladu s uslovima i odredbama korištenja ili koje mogu naštetiti, u bilo kojem obliku, vlastitom imidžu, partnerima ili trećim stranama.

Ako smatrate da bilo koji materijal, objavljen na ovoj web stranici od strane World Vision Bosne i Hercegovine ili nekog drugog, krši autorska prava ili bilo koja druga prava, molimo kontaktirajte nas za detalje na e-mail marketing_bih@wvi.org.