Pregled aktivnosti po mjesecima

U želji da vam priblibližimo i slikovito prikažemo naše humanitarne i razvojne aktivnosti, na mjesečnom nivou pripremamo pregled najvažnjih. Pozivamo vas da se čitanjem ovog jednostavnog dokumenta upoznate sa našim radom.